You, the petitioner
Gemeentewet art 24 definitief

Stop lastenverzwaringen in Hoogeveen

1,030 signatures

De Gemeente Hoogeveen heeft diverse, de gehele Hoogeveense gemeenschap zwaar treffende, exorbitante lastenverzwaringen en bezuinigingen aangekondigd en reeds schriftelijk aangezegd. De besluiten hiertoe zijn in strijd met Artikel 24 Gemeentewet genomen in besloten vergaderingen.

Petition

We

inwoners van Hoogeveen, in Hoogeveen gevestigde bedrijven, instellingen en reeds tot stand gekomen actiegroepen.

 

observe

dat de Gemeenteraad van Hoogeveen, in strijd met de artikelen 23 en 24 van de gemeentewet, in besloten vergadering heeft beraadslaagd en consensus heeft bereikt over de basisbegroting voor de jaren 2021 t/m 2024.

 

and request

  • de Gemeenteraad van Hoogeveen in een openbare vergadering vast te stellen dat de beraadslagingen en besluiten, die ten grondslag liggen aan de basisbegroting waarover consensus is bereikt, niet in beslotenheid hadden mogen plaatsvinden en deze beraadslagingen en besluiten als "niet wettig gehouden en besloten" te verklaren.

  • In een openbare vergadering beraadslagingen te houden om te komen tot een voor iedereen acceptabele begroting.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Hoogeveen 
Petition desk:
Closing date:
2020-11-26 
Lead petitioner:
Gerard Booij 
Organisation:
burgerinitiatief 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie meer dan ooit noodzakelijk!

Uit dit artikel van De Hoogeveensche Courant valt uit de opmerkingen van burgemeester Loohuis op te maken dat de politieke partijen hun identiteit slachtofferen. In achterkamertjes zal telkens een naar de inwoners te ventileren uitleg worden voorgekookt.

+Read more...

De petitie beoogt juist het tegenover gestelde. Wij inwoners moeten weten welk standpunt de door ons gekozen politicus/partij inneemt. Met een telkens naar buiten gebrachte gezamenlijke mening weten wij niet op wie we in 2022 wel of niet moeten stemmen.

2020-10-29

Aanbieden petitie.

Vandaag onderstaande email verzonden met het verzoek tot het namens u, alle ondertekenaars, te mogen aanbieden van de petitie.

L.S.

Ik zou graag zien dat u aan de agenda, van de avond waarop de beraadslaging over de begroting plaatsvindt, een agendapunt genaamd “bespreking petitie” toevoegt. Ik zou graag zien dat de inhoud van de petitie openbaar besproken zal worden voordat de beraadslaging over de begroting zelf plaatsvindt. Voorts zou ik voorafgaand aan deze raadsavond namens de ondertekenaars van de petitie deze aan de raadsvoorzitter ter bespreking willen aanbieden.

De inhoud van de petitie, waarvan alle raadsleden inmiddels wel kennis van zullen hebben genomen, vindt u hier: https://petities.nl/petitions/stop-lastenverzwaringen-in-hoogeveen?locale=nl

Vertrouwend op uw welwillende medewerking en een uitnodiging tegemoet ziend teken ik.

Met vriendelijke groet,

Gerard Booij Email GBooij@Planet.nl .

2020-10-28

Waarom geheimhouding werd afgesproken?

Louter angst voor stemmenverlies was het dat de gemeenteraad dreef geheel in strijd met de wet, over de begroting, bezuinigingen en lastenverzwaringen te beraadslagen en besluiten.

2020-10-27