You, the petitioner
Gemeentewet art 24 definitief

Stop lastenverzwaringen in Hoogeveen

1,030 signatures

De Gemeente Hoogeveen heeft diverse, de gehele Hoogeveense gemeenschap zwaar treffende, exorbitante lastenverzwaringen en bezuinigingen aangekondigd en reeds schriftelijk aangezegd. De besluiten hiertoe zijn in strijd met Artikel 24 Gemeentewet genomen in besloten vergaderingen.

Petition

We

inwoners van Hoogeveen, in Hoogeveen gevestigde bedrijven, instellingen en reeds tot stand gekomen actiegroepen.

 

observe

dat de Gemeenteraad van Hoogeveen, in strijd met de artikelen 23 en 24 van de gemeentewet, in besloten vergadering heeft beraadslaagd en consensus heeft bereikt over de basisbegroting voor de jaren 2021 t/m 2024.

 

and request

  • de Gemeenteraad van Hoogeveen in een openbare vergadering vast te stellen dat de beraadslagingen en besluiten, die ten grondslag liggen aan de basisbegroting waarover consensus is bereikt, niet in beslotenheid hadden mogen plaatsvinden en deze beraadslagingen en besluiten als "niet wettig gehouden en besloten" te verklaren.

  • In een openbare vergadering beraadslagingen te houden om te komen tot een voor iedereen acceptabele begroting.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Hoogeveen 
Petition desk:
Closing date:
2020-11-26 
Lead petitioner:
Gerard Booij 
Organisation:
burgerinitiatief 
Website:

History

Signatures

Updates

Hoe de petitie tot aanpassing van de aangekondigde bezuinigingen kan leiden.

In de petitie wordt de raad verzocht tot openheid van zaken te komen. De mogelijkheid bestaat dat die openheid alsnog zal leiden tot de aanvraag van de artikel 12 status. Die status zal er toe leiden dat een stukje financiële zelfstandigheid wordt ingeleverd tegen het ontvangen van een financiële bijdrage van het rijk.

+Read more...

Deze bijdrage zal zorgen voor minder lastenverzwaring voor de inwoners

2020-10-24

Geheimhouding uit partijbelangen

Geheimhouding is afgesproken uit partijbelangen uit vrees dat de Hoogeveense inwoners er kennis van krijgen welk standpunt een politieke partij of individueel raadslid heeft ingenomen. Veronderstel dat de inwoners er achter komen wie er VOOR de hoge verhoging van belastingen was en wie TEGEN. Uit bescherming van partijbelangen worden de belangen van de inwoners ten grave gedragen.

2020-10-24